Revisjon

Revisjon handler om å sørge for at tallene som fremkommer av regnskapet er pålitelige, og sikrer deg et uavhengig kvalitetsstempel for din virksomhet.

Kontakt oss

For enhver virksomhet er det sentralt å ha tillit til samarbeidspartnere, kunder, leverandører, finansinstitusjoner, det offentlige og andre som er viktige for deg og din bedrift. Revisjon handler om å sørge for at tallene som fremkommer av regnskapet er pålitelige, og sikrer deg et uavhengig kvalitetsstempel for din virksomhet. Revisjonen skal gi trygghet for styret, aksjonærene og andre interessenter.

Revisjonstjenester vi tilbyr:

  • Ordinær revisjon
  • Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding med vedlegg
  • Forenklet revisorkontroll
  • Revisjon av deler av årsregnskapet
  • Bekreftelser i forbindelse med kapitalendringer, fisjon/fusjon, transaksjoner med nærstående mv
  • Attestasjoner som krever revisorbekreftelse
  • Revisjon av SkatteFUNN-prosjekter
Revisjon

Send oss en mail

Unic Revisjon AS leverer revisjons- og rådgivningstjenester til bedrifter, foreninger og stiftelser, og innenfor et bredt spekter av bransjer. Fyll ut vårt kontaktskjema og vi følger opp med deg så raskt det lar seg gjøre.

Kontakt oss