Rådgivning

Vi utfører andre tjenester innenfor områder som har tilknytning til vår kjernevirksomhet. Tjenestene utføres etter samme kvalitetskriterier som revisjonen.

Kontakt oss

Vi utfører andre tjenester innenfor områder som har tilknytning til vår kjernevirksomhet. Tjenestene utføres etter samme kvalitetskriterier som revisjonen. Vi samarbeider med advokater i tilknytning til skatte- og avgiftsspørsmål og benytter nødvendige spesialister ved behov.

Her er noen eksempler på andre tjenester vi tilbyr:

  • Omstrukturering
  • Generasjonsskifte
  • Verdivurdering
  • Due Diligence
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding med vedlegg
  • Regnskapsteknisk bistand
Rådgivning

Send oss en mail

Unic Revisjon AS leverer revisjons- og rådgivningstjenester til bedrifter, foreninger og stiftelser, og innenfor et bredt spekter av bransjer. Fyll ut vårt kontaktskjema og vi følger opp med deg så raskt det lar seg gjøre.

Kontakt oss